0.00 EUR
Reģistrēties

Guarantee

Garantijas termiņi:

  • Fiziskai personai, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, tiek nodrošināta 2 gadu garantija
  • Juridiskai personai tiek nodrošināta 1 gada garantija.

Garantija nav spēkā, ja:

  • Prece nav lietota atbilstoši instrukcijā norādītajam vai tā tikusi lietota mērķiem, kam tā nav paredzēta
  • Prece ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ ir bojāta

Lai izmantotu garantijas tiesības, jābūt saglabātiem  pirkumu apliecinošiem dokumentiem (pavadzīme un rēķins, čeks, vai kvīts). 

Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegta Pavadzīme, kas vienlaicīgi kalpo kā garantijas dokuments. Pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs (ja ir), pārdošanas datums. Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.